รายละเอียดสถานสงเคราะห์คนชรา ทั่วประเทศไทย

สถานสงเคราะห์

หากใครที่ชอบไปเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ, ไปทำบุญที่สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านพักคนชรา หรืออยากทราบรายละเอียดสถานสงเคราะห์คนชรา เราได้รวบรวมข้อมูลการติดต่อของทั่วประเทศมาไว้ในที่เดียว โดยเป็นข้อมูลของสถานสงเคราะห์คนชรา  บ้านพักคนชรา ที่อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐ และของเอกชนที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าพัก

 

ภาคเหนือ

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)
เลขที่ 1  ถ.มูลเมือง  ต.พระสิงห์  อ.เมืองเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่ 50200
โทร : 0-5327-8573  , โทรสาร : 0-5328-1206
อีเมล์ : [email protected]  , เว็บไซด์ : www.thammapakorn.go.th
FB : ศูนย์ฯผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ – เชียงใหม่

– ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว
เลขที่ 90  ม.3  ต.นิคมเขาบ่อแก้ว  อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์  60130
โทร : 0-5620-4039 , อีเมล์ : [email protected]
– ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์
เลขที่ 304  ม.7 ต.สันมหาพน  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่  50150
FB : สถานสงเคราะห์คนชรา วัยทองนิเวศน์ 
– ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
เลขที่ 120  หมู่ 1  ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม  ต.นิคมพัฒนา  อ.เมือง  จ.ลำปาง
โทร   : 0-5482-5576-7  , โทรสาร : 0-5482-5576
อีเมล์ : [email protected]  , เว็บไซด์www.olderlampang.go.th
– ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุศรีสุคต
ตั้งอยู่ภายในบริเวณอาคารศูนย์เยาวชน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000
โทร : 0-5525-8186 , อีเมล์ : [email protected]
– สำหรับผู้สูงอายุเข้าไปทำกิจกรรมในตอนกลางวันเท่านั้น

 

ภาคกลาง

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2
เลขที่ 1245 ซ.กาญจนาภิเษก 008 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร : 0-2455-6294 , อีเมล์ : banbangkha.two@gmail , FB : บ้านผู้สูงอายุบางแค ๒
– ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค (บ้านบางแค1)
เลขที่ 813  ถ. เพชรเกษม  แขวงบางหว้า  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ  10160
โทร    : 0-2413-1141 , 0-2455-1592-3  , โทรสาร : 0-2455-1590
อีเมล์  : [email protected] , เว็บไซด์ :  www.banbangkhae.go.th 

FB : บ้านบางแค
– ค่าใช้จ่ายห้องเดี่ยว  1,500 บาท/เดือน , ห้องคู่ 2,000 บาท/เดือน  (ทั้ง 2 ประเภทไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ)

 

บ้านพักคนชราสำหรับมุสลิม (มูลนิธิเพื่อคุณธรรม) – เอกชน
เลขที่ 28/2  หมู่ที่ 9  ถ. ประชาร่วมใจ  แขวงทรายกองดินใต้  เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510
โทร : 0-2543-6881-3
– รับเฉพาะชาวมุสลิมเท่านั้น
– ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง
เลขที่ 4641  ถ.มิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  10400
โทร : 0-2246-8662
– ให้บริการแบบไปเช้า-เย็นกลับ (Day Care)
– มีบ้านพักฉุกเฉินกรณีประสบปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า พักได้ไม่เกิน 15 วัน

 

สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
เลขที่ 1/1  ม.5  ต.สนามจันทร์  อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000
โทร : 0-3425-5102
FB : สถานสงเคราะห์คนชรา นครปฐม

 

สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
เลขที่ 25  ม.13  ต.วัดสำโรง  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม  73120

โทร : 0-3433-8412 , FB : สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี-หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์–
– ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี
เลขที่ 82  หมู่ 1  ถ.พระปิยะ  ต.ป่าตาล  อ.เมือง  จ.ลพบุรี  15000
โทร : 0-3641-3706 , FB : สถานสงเคราะห์บ้านพักคนชรา-ลพบุรี
– ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศน์
เลขที่ 200/11  หมู่ 2  ต.บ่อโพง  อ.นครหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา  13260
โทร : 0-3574-3277 , โทรสาร : 0-3536-0377
อีเมล์ : [email protected] , เว็บไซด์ :  www.watsanawet.m-society.go.th
FB : บ้านพักคนชราวาสนะเวศน์

– ห้องพักรวม ไม่มีค่าใช้จ่าย
– บ้านเดี่ยว ค่าเข้าอยู๋ 300,000 บาท  ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท/เดือน ไม่รวมค่าน้ำ-ค่าไฟ
– ทาว์เฮ้าส์ ค่าเข้าอยู่ 200,00 บาท ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท/เดือน ไม่รวมค่าน้ำ-ค่าไฟ

 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดุปทุมธานี
เลขที่ 9/1  หมู่ 2  ต.รังสิต  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  12110
โทร : 0-2577-1958 , โทรสาร : 0-2577-1815
อีเมล์ : [email protected] , [email protected] ,
FB : ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
– ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ศูนย์บ้านพักคนชราบ้านเกาะแก้ว – เอกชน
ต.หัวโพธิ์  อ.สองพี่น้อง  จ.สุพรรณบุรี  72110
โทร : 0-3548-8102
– ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

วัดห้วยเจริญ (เอกชน)
ต.วังน้ำซับ  อ.ศรีประจันต์  จ.สุพรรณบุรี  72140
– ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 ภาคตะวันออก

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี
เลขที่ 54/5  ม.10  ต.ทุ่งเบญจา  อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  22170
โทร : 0-3943-7269 , FB : สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี

 – ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
เลขที่ 40  หมู่ 4  สุขุมวิท  ต.บางละมุง  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 20150
โทร : 0-3824-1121 , 0-3824-1857 ,  โทรสาร : 0-3824-1759
– ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ (วัดม่วง)
เลขที่ 38  ถ.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000
โทร : 0-4424-2490
– ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ (โพธิ์กลาง)
เลขที่ 583  ถ.โพธิ์กลาง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000
โทร : 0-4424-2521 , E-mail : [email protected] , เว็บไซด์ : www.banphoklang.com
– ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคาม
เลขที่ 277  ม.8  ต.แวงนาง  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  44000
โทร : 0-4372-1524
– ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ศูนย์พัฒนาฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ หลวงปู่ธัมมา พิทักษา – เอกชน
วัดสร้างเรือง  ต.หญ้าปล้อง  อ.เมือง  จ.ศรีษะเกษ  33000
โทร :0-45 64-4031
– ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์
เลขที่ 229  ถ.บุรีรัมย์-พุทไธสง  บ้านโกรกขึ้หนู  หมู่ 3  ต.ชุมเห็ด  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  31000
โทร : 0-4418-2560-1 , โทรสาร : 0-4418-2560
อีเมล์ : [email protected] , เว็บไซด์ : www.banburiram.dsdw.go.th
– ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
เลขที่ 101  หมู่ 13  ถ.นครพนม-ท่าอุเทน  กม.ที่ 20  ต.โนนตาล  อ.ท่าอุเทน  จ.นครพนม 48120
โทร : 0-4205-0055-6, 0-4251-5332 , โทรสาร : 0-4251-5332
อีเมล์ : [email protected] , เว็บไซด์ : www.npmhomeperson.dsdw.go.th
FB : ศูนย์ฯผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ศผส นพ
– ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น
เลขที่ 2/1  ถ.หลังเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 40000

โทร : 0-4333-2922 , โทรสาร : 0-4323-9044
อีเมล์ : [email protected] , เว็บไซด์ : www.kkopo.org
– สำหรับผู้สูงอายุเข้าไปทำกิจกรรมในตอนกลางวันเท่านั้น

 

ภาคตะวันตก

สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อลำใยอุปถัมภ์)
เลขที่ 150/4  ม.4 ต.ลาดหญ้า  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  71000
โทร : 0-3453-1441 , 089-082-9108 ,083-311-1604
FB : สถานสงเคราะห์คนชราฯ หลวงพ่อลำใยอุปถัมภ์ อบจ.กาญจนบุรี
– ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ภาคใต้

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทอง-พนังตัก
เลขที่ 44/1  ม.4  ต.นาชะอัง  อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000
– ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง
เลขที่ 133  ม.2  ต.ปากแจ่ม  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง 92000
โทร : 0-7521-2340
– ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านภูเก็ต
เลขที่ 132  หมู่ 2  ต.ป่าคลอก  อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110  (ตู้ ปณ. 205 ภูเก็ต 83000)
โทร : 0-7652-9699 , 0-7652-9700 , โทรสาร : 0-7652-9546
– ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ
เลขที่ 62  ถ.สุขยางค์  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา  95000
โทร : 0-7327-4487 , 0-7327-4256
อีเมล์ : [email protected] , เว็บไซด์ : www.bantaksin.dsdw.go.th
FB : ศูนย์ฯผู้สูงอายุบ้านทักษิณ ยะลา

– ไม่เสียค่าใช้จ่าย


ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา
เลขที่ 45  หมู่ 4  ต.จะแหน  อ.สะบ้าย้อย  จ.สงขลา 90260
โทร : 0-7453-1642 , โทรสาร : 0-7453-1643 , อีเมล์ : [email protected]

 

คุณสมบัติของผู้เข้าใช้บริการ

บ้านพักผู้สูงอายุประเภทสามัญ(ทั่วไป)

  • สัญชาติไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป และมีความสมัครใจ
  • ไม่เป็นผู้ต้องหาว่ากระทำผิดอาญาและอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรืออยูระหว่างการพิจารณา ของศาล
  • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

บ้านพักฉุุกเฉิน

ในกรณีที่เดือดร้อนจริงๆ สามารถขอเข้าพักในกรณีฉุกเฉินได้ โดยต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 1 และต้องประสบปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

1. ไม่มีที่พักอาศัย

  • ระหว่างรอเข้ารับอุปการะในสถานสงเคราะห์
  • ระหว่างรอพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาล

2. ไม่มีผู้ดูแล เนื่องจากบุตรหลานไปทำธุระที่อื่น

3. มีปัญหาด้านจิตใจอย่างรุนแรง จำเป็นต้องห่างจากครอบครัวระยะหนึ่ง

4. พลัดหลง โดยหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชนหรือพลเมืองดีนำส่ง

 

การสมัครเข้าใช้บริการ

1.  ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ อยู่ในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สามารถยื่นใบสมัครได้ที่กรมพัฒนาสังคมฯจังหวัด หรือที่ศูนย์ฯในพื้นที่ที่อาศัยอยู่

2.  สถานสงเคราะห์คนชรา และศูนย์บริการอื่น อยู่ในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถยื่นใบสมัครได้ที่เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่

 

หลักฐานในการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. ใบรับรองแพทย์พร้อมผลการตรวจเอ๊กซเรย์ปอด

4. ภาพถ่าย (ถ้ามี)

 

หลังจากแจ้งความจำนงค์แล้วจะมีนักสังคมสงเคราะห์มาเยี่ยมที่พัก ว่ามีเหตุจำเป็นอะไรจึงต้องมาอยู่สถานสงเคราะห์ เพราะต้องการช่วยเหลือคนที่เดือนร้อน และมีความจำเป็นจริงๆเท่านั้น ส่วนใครที่ต้องการทำบุญ หรือไปเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุสามารถติดต่อที่สถานสงเคราะห์คนชรา หรือศูนย์ฯได้โดยตรง โดยเงินที่บริจาคให้สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านพักคนชราและศูนย์ฯทั้งหมดข้างต้นสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์ของสรรพากร 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
– กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
– สถานสงเคราะห์คนชรา และศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทุกแห่ง

 

 

line add friend

 

 

แชร์บทความนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยนะคะ^^

Comments

comments