ภัยเงียบมะเร็งตับอ่อน

มะเร็งตับอ่อน

 

มะเร็งตับอ่อน  (Pancreatic cancer) ตับอ่อนเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณช่องท้องส่วนบน ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนอินซูลินเพื่อดักจับน้ำตาล และสร้างน้ำย่อย เมื่อเซลล์ของตับอ่อนมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติจนร่างกายไม่สามารถควบคุมได้ จึงทำให้เกิดโรคมะเร็งตับอ่อนนั่นเอง

 

การวินิจฉัย มะเร็งตับอ่อนถือว่าเป็นมะเร็งที่มีความรุนแรงพอสมควร การเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเติบโตเร็ว

เพราะไม่มีอาการเฉพาะเจาะจงของมะเร็งตับอ่อน อีกทั้งตับอ่อนยังเป็นอวัยวะที่อยู่ลึกในช่องท้อง ทำให้ตรวจพบ

ได้ยาก และวินิจฉัยได้ไม่แม่นยำนัก

 

สาเหตุของมะเร็งตับอ่อน นั้นยังไม่ทราบเป็นที่แน่ชัดถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดโรคมะเร็งตับอ่อนซึ่ง

ปัจจัยเสี่ยงการเป็นมะเร็งตับอ่อนมีดังนี้

 

ปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งตับอ่อน

1.  พันธุกรรม สำหรับบุคคลที่มีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งตับอ่อน จะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งตับอ่อนมากกว่าคน

ปกติ 2 เท่า

2.  การสูบบุหรี่

3.  ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ หรือมีอาการพิษสุราเรื้อรัง

4.  เกิดจากตับอ่อนอักเสบเรื้อรังไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม โดยเฉพาะตับอ่อนอักเสบที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม

5.  อ้วน และไม่ออกกำลังกาย

6.  เป็นโรคเบาหวาน

7.  เป็นโรคกระเพาะอาหารเรื้อรัง

 

อาการ หรือข้อบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน

1.  อาการปวดท้องทะลุไปด้านหลัง

2.  ตัวเหลือง ตาเหลือง

3.  เบื่ออาหาร น้ำหนักลดลง

4.  มีก้อนเนื้อที่อยู่ระหว่างใต้ลิ้นปี่ และสะดือ

5.  ฮอร์โมนผิดปกติ หรือมีน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติ

6. ในผู้สูงอายุที่เพิ่งจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน ควรจะเข้ารับการตรวจตับอ่อนด้วย เนื่องจากมะเร็งตับอ่อนอาจจะแสดง

อาการเริ่มต้นด้วยการเกิดโรคเบาหวาน

 

การรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อนแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ

1.  กลุ่มที่สามารถผ่าตัดได้ คือกลุ่มผู้ป่วยเนื้อร้ายยังไม่แพร่กระจายไปยังอวัยวะรอบๆ แพทย์จะทำการรักษา

โดยการผ่าตัด โดยคนไข้มะเร็งตับกลุ่มนี้จะพบเพียง 20 % ของจำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อนเท่านั้น

2.  กลุ่มที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ คือกลุ่มผู้ป่วยที่เซลล์มะเร็งนั้นลุกลาม และแพร่กระจายไปยังอวัยวะสำคัญที่

อยู่รอบๆ เช่น เส้นเลือดดำ ตับ ปอด กระเพาะ เป็นต้น ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะได้รับการรักษาโดยยาเคมีบำบัดที่ช่วยชะลอ

การกระจายของโรค

 

มะเร็งตับอ่อนมักจะตรวจพบได้ก็ต่อเมื่อผู้ป่วยมีอาการรุนแรง หรือมีการแพร่กระจายของมะเร็งไปทั่วร่างแล้ว

ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อนส่วนใหญ่ มีโอกาสเสียชีวิตค่อนข้างสูง ดังนั้นการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกาย

อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหาร หรือการดื่มเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์ หันมารับประทานอาหารที่ประโยชน์มากขึ้น ไม่เพียงแต่จะห่างไกลจากโรคมะเร็งตับอ่อนแล้วยัง

ปลอดภัยกับโรคร้ายอื่นๆอีกด้วย

 

 

แชร์บทความนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยนะคะ^^

Comments

comments