โรคมะเร็งหลอดอาหาร ภัยร้ายที่มากับการกิน

มะเร็งหลอดอาหาร

โรคมะเร็งหลอดอาหาร (Esophageal Cancer) เป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นในหลอดอาหาร ที่มีท่ออาหารยาวตั้งแต่ท่อที่ไหลจากลำคอของคุณไปจนถึงกระเพาะอาหาร โรคมะเร็งหลอดอาหารมักจะเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงที่เซลล์ภายในหลอดอาหาร และสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ในหลอดอาหาร  ส่วนใหญ่มักพบในวัยผู้สูงอายุตั้งแต่ 45-70 ปี และมักพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง

 

สาเหตุของมะเร็งหลอดอาหาร  เกิดจากแบ่งตัวของเซลล์ในหลอดอาหารที่มีการกลายพันธุ์ในดีเอ็นเอ ทำให้เซลล์เจริญ

เติบโต และมีการแบ่งตัวมากมาย จนร่างกายไม่สามารถควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์ได้ กลายเป็นเนื้องอกในหลอดอาหาร และเนื้อ

งอกโตขึ้น จนแพร่กระจายไปตามส่วนต่างๆ ของร่ายงกาย

 

ชนิดที่พบบ่อยของมะเร็งหลอดอาหาร

Squamous cell cancer  มักพบในส่วนตรงกลางของหลอดอาหาร สาเหตุที่พบบ่อยคือ แอลกอฮอล์และบุหรี่  กลุ่มที่ได้รับ

ผลกระทบทั่วไปคือ คนแอฟริกัน อเมริกัน และเอเชีย

– Adenocarcinoma พบในบริเวณส่วนล่างสุดของหลอดอาหาร สาเหตุที่พบบ่อยคือ ภาวะการอักเสบเรื้อรังที่เกิดจากกรดไหลย้อน

กลุ่มที่ได้รับผลกระทบทั่วไป คือ คนผิวขาว

มะเร็งทั้งสองชนิดนี้เกิดจากเซลล์ในหลอดอาหารที่กลายไปเป็นมะเร็ง และส่งผลกระทบต่อส่วนต่างๆ ของหลอดอาหาร แต่มี

สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารที่แตกต่างกัน

 

สัญญาณบ่งชี้และอาหารของมะเร็งหลอดอาหาร

– กลืนอาหารลำบาก

– น้ำหนักลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ

– รู้สึกแสบร้อนทรวงอกหรือมีอาการเจ็บ แน่น หน้าอก

– อาหารไม่ย่อยหรือมีอาการจุกเสียดท้อง

– เสียงแหบ มีอาการไอ หายใจไม่สะดวก

– รู้สึกเหมือนมีอาหารติดคอหรือเจ็บคอขณะกลืนอาหาร

– สำลัก ขณะรับประทานอาหารหรืออาจมีเสมหะปนเลือดร่วมด้วย

หากมีอาหารเหล่านี้ควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิฉัยเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต

 

กลุ่มเสี่ยงต่อมะเร็งหลอดอาหาร

– ผู้ที่ดื่มสุรา สูบหรี่  เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ เพิ่มความเสี่ยงมากกว่าครึ่งหนึ่งของการเกิดโรคมะเร็งเหล่านี้ และจะมีความเชื่อมโยง

กับบุหรี่ การใช้ทั้งบุหรี่และดื่มสุราร่วมกัน จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมากกว่าการใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง

– รับประทานอาหารที่มีสารไนโตรซามีน เช่น แหนม ไส้กรอก อาหารหมักดอง เบคอน เนื้อเค็มตากแห้งที่ไม่ได้มาตรฐาน

– ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มร้อนจัดเป็นประจำ ทำให้มีการอักเสบระคายเคืองเรื้อรังของหลอดอาหาร

– เป็นกรดไหลย้อนเรื้อรัง

– มีประวัติการเป็นมะเร็งที่ศรีษะและลำคอ

– ความอ้วน

แต่อย่างไรก็ตามมะเร็งหลอดอาหาหารระยะแรกอาจจะไม่แสดงอาการ ดังนั้นการดูแลเรื่องของการรับประทาน

อาหาร และทำให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ จึงเป็นวิธีที่ป้องกัน และหลีกเลี่ยงมะเร็งหลอดอาหารได้ดีที่สุด

 

 

แชร์บทความนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยนะคะ^^

Comments

comments