10 สาเหตุอาการปัสสาวะเป็นเลือด


อาการปัสสาวะเป็นเลือด

การปัสสาวะเป็นกลไกที่ร่างกายขับของเสียอย่างหนึ่ง ซึ่งสีของปัสสาวะนั้นบางครั้งใส บางครั้งขุ่น หรือมีสีอื่นเจือปน ที่อาจเป็นสัญญานบ่งบอกถึงโรคต่างๆ หรือภาวะที่ร่างกายทำงานบกพร่อง ดังนั้นการสังเกตสีของน้ำปัสสาวะบ่อยๆ จะช่วยให้เมื่อเกิดความผิดปกติ เช่น สีปัสสาวเหลืองขุ่น หรือมีเลือดปนออกมาจะสามารถเข้าพบแพทย์และทำการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ส่วนสาเหตุการปัสสาวะเป็นเลือดนั้นอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ดังต่อไปนี้

 

สาเหตุการปัสสาวะเป็นเลือด

1. การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ มักจะเกิดขึ้นเมื่อเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกายผ่านทาง

ท่อปัสสาวะและมีความรุนแรงมากขึ้น อาจรวมถึงอาการที่มีการกระตุ้นให้มีการปัสสาวะบ่อยขึ้น และรู้สึกแสบร้อน

ในขณะปัสสาวะ หรือปัสสาวะมีกลิ่นเหม็นบูด สำหรับบางคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุ อาการปัสสาวะเป็นเลือด

อาจเป็นสัญญานของอาการเจ็บป่วยจากโรคอื่นๆ เช่น เบาหวาน

 

2. การติดเชื้อที่ไต การติดเชื้อที่ไต (pyelonephritis) สามารถเกิดขึ้นเมื่อเชื้อแบคทีเรียอยู่ในกระแสเลือดและ

เข้าสู่ไต การแสดงอาการมักจะคล้ายกับการติดเชื้อกระเพาะปัสสาวะ แต่อาจมีไข้ และปวดด้านข้างบริเวณเอวร่วมด้วย

 

3. นิ่วในกระเพาะปัสสาวะหรือนิ่วในไต เกิดจากแร่ธาตุบางชนิดตกตะกอนเป็นผลึกบนผนังของไต หรือกระเพาะ

ปัสสาวะ เมื่อเวลาผ่านไปผลึกจะกลายเป็นก้อนเล็กๆ คล้ายก้อนกรวด โดยทั่วไปเมื่อมีนิ่วในไตหรือในกระเพาะปัสสาวะ

จะไม่แสดงอาหารจนกว่าจะเกิดการอุดตันเกิดขึ้น จึงเป็นสาเหตุให้เกิดอาการปัสสาวะเป็นเลือด

 

4. ต่อมลูกหมากโต ต่อมลูกหมากจะอยู่บริเวณด้านล่างของกระเพาะปัสสาวะโดยจะอยู่รอบๆส่วนบนของท่อปัสสาวะ

มักจะเกิดขึ้นกับชายวัยกลางคน เมื่อต่อมลูกหมากโตจะทำให้บีบอัดท่อปัสสาวะ หรือปิดกั้นการไหลของปัสสาวะ 

อาการของต่อมลูกหมากโต ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะเป็นเลือดซึ่งอาจมองเห็นหรือต้องมองผ่านกล้องจุลทรรน์

 

5. โรคไต เป็นอีกหนึ่งสาเหตุการปัสสาวะเป็นเลือด และเป็นอาการที่พบบ่อยของโรคไตที่เกิดการอักเสบของระบบ

การกรองไตหรือกรวยไต  นอกจากนี้การอักเสบของไตอาจเกิดจากโรคเบาหวาน การติดเชื้อไวรัส โรคเส้นเลือด

ซึ่งมีผลต่อเส้นเลือดฝอยเล็ก ๆ ในระบบกรองไต 

 

6. โรคมะเร็ง อาการเลือดออกในทางเดินปัสสาวะที่สามารถมองเห็นได้อาจเป็นสัญญานของโรคไตขั้นรุนแรง

หรือมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งอาการเลือดออกในทางเดินปัสสาวะที่มีสาเหตุมาจากมะเร็ง

มักจะเป็นอาการที่อยู่ในขั้นแพร่กระจายแล้ว

 

7. เกิดจากข้อบกพร่องทางพันธุกรรมของฮีโมโกบินในเซลล์เม็ดเลือดแดง

8. การประสบอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา

9. การสลายของเซลล์เม็ดเลือดแดงที่เกิดขึ้นกับการออกกำลังกายแอโรบิกอย่างต่อเนื่อง

10. การทานยาต้านมะเร็ง และยาปฏิชีวนะ  ยาละลิ่มเลือด หรือป้องกันเลือดแข็งตัว เป็นเวลานาน

 

 

แชร์บทความนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยนะคะ^^

Comments

comments