โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก ฟรี!!


ตรวจมะเร็งช่องปากฟรี

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดโครงการบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม เป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งให้มีโอกาสรับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการรักษา ซึ่งในปีนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัด “โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากในระยะก่อนเป็นมะเร็ง”

 

โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากในระยะก่อนเป็นมะเร็งจะให้บริการแก่ประชาชนชาวไทย ที่มีอายุระหว่าง 18-70 ปี จำนวน 3,000 ราย ที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดมะเร็งช่องปาก ได้แก่ การสูบบุหรี่มาเป็นเวลานาน ดื่มเหล้า เคี้ยวหมากเป็นประจำ มีรอยโรคในช่องปาก เกินกว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งรอยโรคอาจแสดงลักษณะเป็น รอยแดง รอยขาว รอยขาวปนแดง มีก้อน และแผลเรื้อรังในช่องปาก เป็นต้น ซึ่งกลุ่มที่มีความเสี่ยงนี้จะได้รับการตรวจติดตามเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี ส่วนในรายที่มีรอยโรคซึ่งมีแนวโน้มกลายเป็นมะเร็งช่องปากได้สูง จะได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสม ซึ่งการตรวจพบมะเร็งดังกล่าวได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้รับการรักษาให้หายขาดได้สูง

 

โครงการนี้จะทำการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากในระยะก่อนเป็นมะเร็งด้วยเทคนิคที่ทันสมัย โดยการวิเคราะห์แอลโอเอช (loss of heterozygosity; LOH) ร่วมกับวิธีการตรวจตามมาตรฐาน ซึ่งจากงานวิจัยพบว่าเซลล์ระยะรอยโรคก่อนเป็นมะเร็ง ที่ตรวจพบความไม่เสถียรของรหัสพันธุกรรมนี้จะมีความเสี่ยงสูงในการพัฒนาไปเป็นมะเร็งต่อไปในอนาคต ดังนั้นการตรวจด้วยวิธีดังกล่าวจึงช่วยให้ตรวจพบมะเร็งระยะแรกได้แต่เนิ่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้ทีมแพทย์สามารถติดตามอาการและวางแผนให้การรักษาที่เหมาะสมได้ ก่อนที่โรคมะเร็งจะพัฒนาลุกลามต่อไป

 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอเชิญผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-70 ปี เข้าร่วมโครงการบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อคัดกรองมะเร็งช่องปากในระยะก่อนเป็นมะเร็ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียด ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2576-6600-5 ในวันและเวลาราชการ

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ www.cccthai.org

More from my site

  • กิจกรรมเพื่อสุขภาพ เดือน ส.ค. 2558กิจกรรมเพื่อสุขภาพ เดือน ส.ค. 2558
  • กิจกรรมเพื่อสุขภาพ เดือน ธ.ค. 2558กิจกรรมเพื่อสุขภาพ เดือน ธ.ค. 2558
  • กิจกรรมเพื่อสุขภาพ เดือน ก.ย. 2558กิจกรรมเพื่อสุขภาพ เดือน ก.ย. 2558
  • กิจกรรมเพื่อสุขภาพ เดือน พ.ย 2558กิจกรรมเพื่อสุขภาพ เดือน พ.ย 2558
  • ประมวลภาพงานวันไตโลก 2558ประมวลภาพงานวันไตโลก 2558
  • กิจกรรมเพื่อสุขภาพ เดือน พ.ค. 2558กิจกรรมเพื่อสุขภาพ เดือน พ.ค. 2558
แชร์บทความนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยนะคะ^^

Comments

comments