โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก ฟรี!!

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดโครงการบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม เป็นประจำทุกปี เ Read More …

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ เดือน ธ.ค. 2558

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ และเอื้อเฟื้อผู้สูงอายุ เดือน ธ.ค. 2558 นี้ มีเปิดให้บริการขูดหินน้ำลายฟรี จาก คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การสอนผู้สูงวัยใช้เทคโนโลยีเช่น สมาร์ทโฟน,  Ipad,  สอนภาษาจีน Read More …

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ เดือน พ.ย 2558

กิจกรรมเพื่อสุขภาพฟรีๆ เดือน พ.ย. 2558 นี้ มีการอุดฟัน กรอฟันฟรี จากงาน Dent CU Openhouse“ทันต์ เที่ยว ไทย” โดยคณะทันตแพทย์ศาสตร์จุฬา ,งานเสวนา “น๊อคเอ๊าท์ เบาหวาน” เนื่องในวัน Read More …

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ เดือน ต.ค. 2558

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ และเอื้อเฟื้อผู้สูงอายุ เดือน ต.ค. 2558 นี้ มีการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตับ จาก รพ.จุฬาลงกรณ์ และมีเปิดให้บริการทำฟันฟรี จาก คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดต Read More …

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ เดือน ก.ย. 2558

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ และเอื้อเฟื้อผู้สูงอายุฟรีๆ เดือน ก.ย. 2558 นี้ มีงานเสวนา พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทย เทศกาลสวนผักคนเมือง การดูแลสุขภาพสำหรับผู้มี “ภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ” การสอนผู้สูงวัยใช้เทคโ Read More …

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ เดือน ส.ค. 2558

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ ประจำเดือน สิงหาคม 2558 นี้  ต้อนรับวันแม่ด้วยการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็ง เต้านม และการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากโรงพยาบาลสมิติเวช  งานเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคทาง Read More …

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ เดือน ก.ค. 2558

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ และเอื้อเฟื้อผู้สูงอายุฟรีๆ เดือน ก.ค. 2558 นี้ มีการเปิดรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เข้าร่วมโครงการบำเพ็ญพระกุศลฯ ร.พ.จุฬาภรณ์ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โรคคอตี Read More …

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ เดือน มิ.ย. 2558

กิจกรรมเพื่อสุขภาพที่ดี และฟรีๆ สำหรับเดือน มิ.ย. 2558 นี้ มีทั้งการอบรมแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรค เรื้อรัง การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ คอตีบ และบาดทะยัก การตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก ให้คำ ปรึกษาปัญหาสุขภา Read More …

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ เดือน พ.ค. 2558

กิจกรรมเพื่อสุขภาพที่ดี และเอื้อเฟื้อผู้สูงอายุฟรีๆ เดือน พ.ค. 2558 นี้ มีทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคไข้กาฬหลังแอ่นฟรี ตรวจสุขภาพฟันฟรี สอนผู้สูงวั Read More …

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ เดือน เม.ย. 2558

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เปิดรับบัตรคิวตั้งแต่ เวลา 07.00-12.00 น. ณ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดบริการ ” ทำฟันฟรี 1,000 ราย “ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด Read More …

ประมวลภาพงานวันไตโลก 2558

             สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและเครือข่ายลดบริโภคเค็ม ได้ตระหนักถึงการบริโภครสเค็มของคนไทย ซึ่งเป็นบ่อเกิดของโรคไต,  ความดันโลหิตสูง,  โรคหัวใจ, โรคเบาหวาน, และโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ที่เพิ่มขึ้นอย Read More …