กิจกรรมเพื่อสุขภาพ เดือน ก.ย. 2558

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ และเอื้อเฟื้อผู้สูงอายุฟรีๆ เดือน ก.ย. 2558 นี้ มีงานเสวนา พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทย เทศกาลสวนผักคนเมือง การดูแลสุขภาพสำหรับผู้มี “ภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ” การสอนผู้สูงวัยใช้เทคโ Read More …

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ เดือน ส.ค. 2558

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ ประจำเดือน สิงหาคม 2558 นี้  ต้อนรับวันแม่ด้วยการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็ง เต้านม และการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากโรงพยาบาลสมิติเวช  งานเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคทาง Read More …

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ เดือน ก.ค. 2558

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ และเอื้อเฟื้อผู้สูงอายุฟรีๆ เดือน ก.ค. 2558 นี้ มีการเปิดรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เข้าร่วมโครงการบำเพ็ญพระกุศลฯ ร.พ.จุฬาภรณ์ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โรคคอตี Read More …

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ เดือน พ.ค. 2558

กิจกรรมเพื่อสุขภาพที่ดี และเอื้อเฟื้อผู้สูงอายุฟรีๆ เดือน พ.ค. 2558 นี้ มีทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคไข้กาฬหลังแอ่นฟรี ตรวจสุขภาพฟันฟรี สอนผู้สูงวั Read More …

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ เดือน เม.ย. 2558

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เปิดรับบัตรคิวตั้งแต่ เวลา 07.00-12.00 น. ณ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดบริการ ” ทำฟันฟรี 1,000 ราย “ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด Read More …