กิจกรรมเพื่อสุขภาพ เดือน พ.ย 2558

กิจกรรมเพื่อสุขภาพฟรีๆ เดือน พ.ย. 2558 นี้ มีการอุดฟัน กรอฟันฟรี จากงาน Dent CU Openhouse“ทันต์ เที่ยว ไทย” โดยคณะทันตแพทย์ศาสตร์จุฬา ,งานเสวนา “น๊อคเอ๊าท์ เบาหวาน” เนื่องในวัน Read More …

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ เดือน ต.ค. 2558

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ และเอื้อเฟื้อผู้สูงอายุ เดือน ต.ค. 2558 นี้ มีการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตับ จาก รพ.จุฬาลงกรณ์ และมีเปิดให้บริการทำฟันฟรี จาก คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดต Read More …

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ เดือน พ.ค. 2558

กิจกรรมเพื่อสุขภาพที่ดี และเอื้อเฟื้อผู้สูงอายุฟรีๆ เดือน พ.ค. 2558 นี้ มีทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคไข้กาฬหลังแอ่นฟรี ตรวจสุขภาพฟันฟรี สอนผู้สูงวั Read More …

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ เดือน เม.ย. 2558

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เปิดรับบัตรคิวตั้งแต่ เวลา 07.00-12.00 น. ณ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดบริการ ” ทำฟันฟรี 1,000 ราย “ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด Read More …