วิธีป้องกันและรักษานิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะนั้นเป็นโรคที่พบเจอกันได้มากโดยเฉพาะในคนไทย โดยผู้ที่เป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะนั้นมักจะรู้สึกทรมานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะขณะปัสสาวะ เพราะนอกจากจะทำให้เกิดอาการปัสสาวะขัดแล้ว ยังทำใ Read More …

โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะคืออะไร มีอาการอย่างไร

โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะนั้นเรียกได้ว่าเป็นโรคที่พบได้มากโดยเฉพาะในบ้านเรา โดยเกิดจากสารที่เกิดการตกตะกอนขึ้นเป็นนิ่วรวมตัวกันในกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งเกิดจากการที่ก้อนนิ่วหลุดมาจากไตแล้วสะสมจนโตภายในกระเพ Read More …

วิธีป้องกันและรักษานิ่วในไต

โรคนิ่วในไตนั้นเกิดจากภาวะการตกตะกอนเป็นก้อนนิ่ว ทำให้ปัสสาวะออกมาค่อนข้างมีความเข้มข้นมาก โดยมากมักจะเกิดขึ้นที่กรวยไต ซึ่งเมื่อนิ่วนี้หลุดลงมาอยู่บริเวณท่อไตจะทำให้เกิดอาการปวดท้องคล้ายคนคลอดลูก โดย Read More …

โรคนิ่วในไตคืออะไร มีอาการอย่างไร

โรคนิ่วในไตคือ การที่สารก่อนิ่วในไตเกิดการตกผลึก โดยจะเป็นผลึกแคลเซียมออกซาเลต, ยูริก, แคลเซียมฟอสเฟต ฯลฯ โดยจะมีขนาดที่แตกต่างกันไป ซึ่งเมื่อเกิดนิ่วขึ้นในไตแล้วมักจะหลุดลงมาจนถึงท่อไตและกระเพาะปัสสา Read More …