25 ข้อควรรู้ เพื่อบ้านและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

บ้าน คือสถานที่ที่ผู้สูงอายุใช้เวลาอยู่มากที่สุด การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นที่บ้านจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีกระดูกเปราะบาง ความหนาแน่นของกระดูกน้อยลง และค Read More …