อันตรายจากน้ำตาลในเลือดสูง

ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเรียกว่าเป็นภาวะที่เสี่ยงต่ออันตรายอย่างมาก โดยเฉพาะในคนที่มีโรคประจำตัวอย่างโรคเบาหวาน หรือได้รับยารักษาโรคเบาหวานไม่ครบ หรือไม่สม่ำเสมอ ตลอดจนคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกาย หรือเป็นโรคก Read More …

วิธีป้องกันและลดน้ำตาลในเลือดสูง

เมื่อร่างกายเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นจะทำให้กลไกการทำงานของร่างกายเสื่อมโทรมเร็วขึ้น โดยเฉพาะหากได้รับปริมาณแป้ง, น้ำตาล และไขมัน จากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปในแต่ละมื้อเพิ่มมากขึ้นก็จะยิ่งทำให้ระ Read More …