การดูแลและรักษาแผลกดทับป้องกันภาวะแทรกซ้อน

แผลกดทับหรือความดันแผล เป็นแผลที่เกิดจากการบาดเจ็บที่ผิวหนัง และเนื้อเยื่อที่เกิดจากการที่ผิวอยู่ภายใต้ความกดดันเป็นเวลานาน ส่วนใหญ่มักจะเกิดบริเวณผิวที่ปกคลุมกระดูกของร่างกาย เช่น สะโพก ส้นเท้า  ข้อเ Read More …

รู้ทันโรคไตวายเรื้อรัง

โรคไตวายเรื้อรังหรือโรคไตเรื้อรัง (Chronic renal failure) เป็นโรคที่ไตมีการสูญเสียการทำงาน อย่างค่อยเป็นค่อยไป  ในระยะแรกอาจมีสัญญาณ หรืออาการเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีอาจ และจะ เริ่มแสดงอาการต่อเมื่อการท Read More …

14 ข้อบ่งชี้ว่าคุณเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษ

ไทรอยด์ คือชื่อของต่อมไร้ท่อที่ถือเป็นอวัยวะชิ้นหนึ่งภายในร่างกาย อยู่บริเวณลำคอใต้ ลูกกระเดือก มีลักษณะคล้ายผีเสื้อ อวัยวะชิ้นนี้เรียกว่า “ต่อมไทรอยด์” ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมน ไทรอยด์เพื่อควบคุมระบบการเ Read More …

อาหารที่เหมาะกับผู้ป่วยเบาหวาน

การควบคุมอาหารผู้ป่วยเบาหวาน มีความสำคัญมากในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ให้อยู่ในระดับที่ปกติ โดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นผู้สูงอายุควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของอาหารมากเป็นพิเศษ เพราะน้ำตาลที Read More …

อาการ และปัจจัยเสี่ยงของโรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน (Diabetes) เป็นโรคที่มีผู้ป่วยจำนวนมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ โดยสาเหตุส่วนใหญ่มักมากจากการดำรงวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกิน และการออกกำลังที่น้อยลง กลุ่มที่พบว่าเป Read More …