ทำไมต้องใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

การดูแลผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวที่บ้าน อาจเป็นเรื่องที่ทำได้ยากสำหรับบางคนเนื่องจากผู้สูงอายุต้องอยู่ในความดูแลตลอดเวลาและต้องการความช่วยเหลือตลอดเวลาไม่ว่าจะลุก ยืน เดิน นั่งนอน และจากความจำเป็นที่ลูก หลาน ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ดังนั้นการปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านเพียงลำพัง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึง

การเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีความปลอดภัยในชีวิต นอกจากนี้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจะมีการจัดกิจกรรม และมีการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ การรักษาดวงตาในผู้สูงอายุ ทำให้มีความปลอดภัย และมีความสุขที่ได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนวัยเดียวกัน โดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิด หรือละอายใจที่ไม่สามารถดูแลความปลอดภัยของคนที่คุณรักได้ โดยอาจเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ และมีชื่อเรียกอื่นๆ เช่น โรงพยาบาลผู้สูงอายุ สถานดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น 

 

เหตุผลที่ต้องเลือกใช้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

–  มีบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด หรือแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทาง

–  มีการดูแลเรื่องสุขภาพ โภชนาการ การรักษา และการตรวจสุขภาพเป็นประจำ อย่างใกล้ชิด

–  ผู้ดูแลผู้สูงอายุเช่น บุตร หลาน มีภาระที่ต้องรับผิดชอบ ไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุภายในบ้านตลอดเวลา

–  ผู้สูงอายุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และต้องการการดูแลเป็นพิเศษ

 

ค่าใช้จ่าย และการหาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ค่าใช้จ่ายในของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแต่ละที่นั้นต่างกัน เนื่องจากมีรายการบริการที่แตกต่างกันไป โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้น นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับว่าเป็นของรัฐ หรือเอกชน โดยสามารถเลือกใช้บริการได้ทั้งผู้ป่วยประจำหรือผู้ป่วยไม่ประจำ 

 

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสามารถสอบถามโรงพยาบาลที่มีบริการดูแลผู้สูงอายุ เช่น โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ โรงพยาบาลมิชชั่น  เป็นต้น หรือสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้จาก สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ (สทส.) www.oppo.opp.go.th  โทรศัพท์  02-2555850-7 ต่อ 300-308  ซึ่งหน่วยงานนี้จะคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับคนที่คุณรักได้เป็นอย่างดี

 

แม้การเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ดีเยี่ยมในการดูแลคนที่เรารักที่มีพร้อมทั้งบริการด้านสุขภาพ อาหารการกิน มีเพื่อนวัยเดียวกันคอยพูดคุย แต่การเดินทางไปเยี่ยมเยียนท่านเป็นประจำจะทำให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นรู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่นอกบ้านเลยเพราะไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขของผู้สูงอายุได้ดีเท่าลูกหลาน

 

 

แชร์บทความนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยนะคะ^^

Comments

comments