เครื่องยืดกระดูกกับการรักษาหมอนรองกระดูกทับเส้น

เครื่องยืดกระดูก

Credit Photo : straightup.com

 

ในปัจจุบันมีการนำเครื่องยืดกระดูก มาใช้ในการช่วยรักษาโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท 
ซึ่งโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นเกิดจากหมอนรองกระดูกที่เป็นตัวขั้นระหว่างกระดูกแต่ละชั้นมีลักษณะเป็นก้อนเจลใสๆ ทำหน้าที่รองรับกระดูกสร้างความยืดหยุ่นในการเคลื่อนไหวของกระดูก
สันหลัง มีการเคลื่อนไปกดทับเส้นประสาทที่บริเวณใกล้เคียงทำให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรง

 

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้กิดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

– อาจเกิดจากการใช้งานหรือทำงานในแต่ละวัน เช่น การทำงานที่มีลักษณะเกี่ยวกับการยกของหนักเป็นประจำทำให้

หมอนรองกระดูกต้องรับแรงกดทับของกระดูกอยู่เรื่อยๆ  การนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์นานๆ

– การเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มมีการกระทบกระแทก

การสูบบุหรี่ ซึ่งการสูบบุหรี่นั้นจะทำให้เลือดที่ไหลไปเลี้ยงหมอนรองกระดูกแย่ลง ทำให้หมอนรองกระดูกเกิดการ

เสื่อมสภาพเร็ว และทำให้เคลื่อนไปกดทับเส้นประสาทได้ง่ายขึ้น

 

การรักษาโรคหมอนรองกระดูก

การรักษาโดยการผ่าตัด โดยการใช้กล้องเอ็นโดสโคป ซึ่งเป็นต้องขนาดเล็กที่มีกรรไกรอยู่ด้านหน้า ใช้ในการผ่าตัด

โดยการสอดกล้องเข้าไปยังบริเวณที่หมอนรองกระดูกมีการกดทับเส้นประสาท และทำการตัดส่วนที่มีการกดทับออกไป

หรือมีการเปลี่ยนหมอนรองกระดูกเทียม การรักษาด้วยวิธีนี้มี

ข้อดี  แผลไม่ใหญ่ มีความเสี่ยง และความผิดพลาดน้อย แต่ค่าใช้จ่ายสูง

 

การรักษาโดยเครื่องยืดกระดูก เป็นการรักษาโดยไม่ต้องทำการผ่าตัดโดยยึดหลักการเพิ่มพื้นที่ให้กับหมอนรองกระดูก

ที่อยู่ระหว่างกระดูกทุกข้อมากขึ้นโดยการใช้เครื่องยืดกระดูกเข้ามาช่วย เครื่องยืดกระดูกจะทำการยืดกระดูกสันหลัง

ให้ตรง และยาวมากขึ้นทำให้หมอนรองกระดูกนั้นมีพื้นที่มากขึ้น และหมอนรองกระดูกที่ถูกแรงกดทับของกระดูกสันหลัง

จนเคลื่อน  ปลิ้น หรือเจลที่เป็นของเหลวที่อยู่ภายในหมอนรองกระดูก (Nucleus pulposus)  ออกมาทับเส้นประสาท

จะถูกดูดกลับเข้ามาอยู่ในตำแหน่งเดิม มีการปรับสภาพ หรือคืนสภาพหมอนรองกระดูกให้กลับสู่ภาวะปกติ ทำให้

อาการปวดจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นหายไป

ข้อดี 

–  ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษา

–  ลดการอักเสบของเส้นประสาทที่ถูกหมอนรอนกระดูกกดทับ เนื่องจากมีการเหยียดยืดกระดูกให้กว้างขึ้น

–  ลดการกดทับ หรือรักษาให้การกดทับเส้นประสาทนั้นหายไป

–  ทำให้หมอนรองกระดูกแข็งแรง และยืดอายุของหมอนรองกระดูก

 

การรักษาโดยทางเลือกอื่นๆ

การนวดจัดกระดูก โดยนักจัดกระดูก (Chiropractor) โดยจะใช้การรักษาโดยยึดตามหลักกลไก และโครงสร้างของ

กระดูกสันหลัง

การนวดแผนโบราณ แม้การนวดบำบัดจะสามารถช่วยลดความเจ็บปวดจากหมอนรองกระดูกได้จริง แต่เป็นเพียง

ระยะสั้นเท่านั้น เพราะอาการปวดเกิดจากหมอนรองกระดูกไม่ได้เกิดจากกล้ามเนื้อ หรือเส้นเอ็น ดังนั้นจึงต้องมีการรักษา

ร่วมกับการรักษาแบบอื่นด้วย

 

สิ่งสำคัญในการรักษาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้น คือการทำกายภาพอย่างสม่ำเสมอหลังเข้า

รับการรักษา เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับหมอนรองกระดูก โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่จำเป็นจะต้องมีการ

ทำกายภาพบำบัดเป็นประจำ

 

การออกกำลังกายสำหรับผู้เป็น “หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท”

 

 

แชร์บทความนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยนะคะ^^

Comments

comments