14 วิธีเพื่อการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุให้ดีอยู่เสมอ

 

ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ผู้ดูแลควรจะใส่ใจและหมั่นสังเกตุความเปลี่ยนแปลง เพื่อดูแลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดีอยู่เสมอ หากทำการปล่อยปละละเลย อาจทำให้เกิดผลกระทบตามมาเช่น โรคซึมเศร้าหรือภาวะสมองเสื่อมได้

 

การดูแลสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ

 

 

14 วิธีเพื่อการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุให้ดีอยู่เสมอ

1. ให้ความเคารพ นับถือ และยกย่อง  เป็นสิ่งแรกที่ควรจะต้องปฏิบัติในการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ที่ผู้ดูแลจะต้องทำ

เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่ากับคนในครอบครัว

2. พยายามดูแลความสงบภายในบ้าน ป้องกันเสียงดังรบกวนผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในเวลากลางคืน เพื่อหลีกเลี่ยง

อาการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุ

3. ไม่ควรที่จะนำปัญหา หรือเรื่องเครียดมาเล่าให้ฟัง เพราะจะสร้างความวิตกกังวลแก่ผู้สูงอายุ

4. สร้างความั่นใจให้แก่ผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้งอายุมักจะวิตกกังวล หรือความกลัวที่จะต้องเป็นภาระแก่ลูกหลาน

กลัวไม่มีคนดูแล กลัวตนเองจะไร้ค่า ซึ่งความวิตกกังวลเหล่านี้มักจะทำให้ผู้สูงอายุนอนไม่หลับ และอาจทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า

5. หางานอดิเรกที่เหมาะกับผู้สูงอายุให้ทำ เช่น การเลี้ยงสัตว์ ดูแลสวน หรือต้นไม้ภายในบ้าน

6. แบ่วลา หรือจัดตารางทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับผู้สูงอายุ หรือทำหากิจกรรมที่ทำร่วมกันในครอบครัว โดยเฉพาะ

ผู้สูงอายุที่มีบุตร หลาน ที่อยู่ในบริเวณบ้านเดียวกัน การใช้เวลาทำกิจกรรม ร่วมกับลูกหลานนั้น สามารถสร้างความสุข

ให้แก่ผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี

7.  จัดการสภาพแวดล้อมที่โล่ง โปร่ง  และมีความปลอดภัย จะช่วยให้การดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุนั้นทำได้ดียิ่งขึ้น

8. ร่วมทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกับผู้สูงอายุ เช่น การได้พาผู้สูงอายุไปออกกำลัง และการออกกำลังกายด้วยกัน 

การเดินเล่นรอบๆสวนสาธารณะด้วยกัน

9. ไม่แสดงอาการหงุดหงิด หรือแสดงออกว่ารำคาญ เมื่อผู้สูงอายุถามคำถามซ้ำๆ หรือตอบคำถามไม่ได้ ซึ่งอาจมีสาเหตุมา

จากภาวะสมองเสื่อม เพราะการแสดงออกว่ารำคาญ ไม่พอใจ อาจทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระ ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัว

เองได้ และอาจนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้า

10.  ไม่ควรใช้น้ำเสียงรุนแรงตอบโต้ หรือโต้เถียง หากผู้สูงอายุมีอาการหวาดระแวง หรือกล่าวโทษบุคคลอื่น  ควรใช้

น้ำเสียงที่นุ่มนวล และเบี่ยงเบนความสนใจของผู้สูงอายุให้ไปทำกิจกรรมอย่างอื่น

11. หมั่นพาผู้สูงอายุเข้าวัดทำบุญ  เพราะการสวดมนต์ ไหว้พระ  ฟังธรรม การนั่งสมาธิ และการได้ไปทำบุญนอกสถานที่  

ความรู้สึกใกล้ชิดกับพุทธศาสนา จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีจิตใจสงบ เบา และเกิดความสบายใจขึ้น

12. หมั่นคอยสังเกตอาการของผู้สูงอายุที่อาจเป็นสัญญาณของโรคที่เป็นปัญทางทางสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ เช่น

ภาวะซึมเศร้า โรคอัลไซเมอร์

13.  สร้างความรู้สึกมีคุณค่าให้แก่ผู้สูงอายุ  เช่น การขอคำปรึกษาในเรื่องที่คาดว่าผู้สูงอายุสามารถให้คำปรึกษาได้ เช่น การ

เลี้ยงลูก การดูแลบ้าน การทำอาหาร   ซึ่งเป็นวิธีที่จะสามารถช่วยให้สุขภาพจิตของผู้สูงอายุดีขึ้น และเกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตัว

เองมากขึ้น ลดความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่ากับคนในครอบครัว

14. ดูแลเรื่องอาหารที่ดีมีประโยชน์ เล่าถึงประโยชน์ของาหารแต่ละอย่างจะดีอย่างไรต่อสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นการดูแล

สุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่ทำให้รู้สึกว่าผู้ดูแล หรือลูกหลานใส่ใจสุขภาพของตนไม่ละเลย

 

 

 

แชร์บทความนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยนะคะ^^

Comments

comments