2 สาเหตุหลักของการหกล้มในวัยชราที่ควรระวัง

             2 สาเหตุหลักของการหกล้มในวัยชราที่ควรระวัง

สำหรับผู้ที่เริ่มก้าวย่างเข้าสู่วัยชรา ร่างกายทุกส่วนก็จะเริ่มอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัด และมักทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ง่าย โดยเฉพาะสาเหตุที่เกิดจากการหกล้มที่อาจนำมาซึ่งอุบัติเหตุที่อาจร้ายแรงตั้งแต่กระดูกร้าว หรือกระดูกหัก ไปจนถึงการเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตได้เลยทีเดียว ซึ่งโดยทั่วไปแล้วสาเหตุหลักของการหกล้มในวัยชรานี้มีอยู่ 2 สาเหตุด้วยกัน คือ

 

1. ปัจจัยจากภายในร่างกาย คือ การเกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ได้แก่ สายตาที่เริ่มมีปัญหาพร่ามัว

หรือความเสื่อมของดวงตา, การควบคุมร่างกายในการทรงตัวลดน้อยลง, เซลล์กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ เริ่มเสื่อมลง และ

การเกิดความเจ็บป่วยของร่างกาย การมีภาวะความดันโลหิตต่ำ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทและสมองทำให้มี

การตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมต่างๆ ช้าลง และอาจเกิดการตัดสินใจที่เชื่องช้าและผิดพลาดได้ง่าย

 

2. ปัจจัยจากภายนอกร่างกาย คือ การเกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวของผู้สูงวัย อาทิ ที่อยู่อาศัยที่ไม่เหมาะสม

หรือไม่ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นสภาพพื้นผิวที่ไม่เรียบ หรือพื้นที่ลื่น ขรุขระ เป็นต้น หรือบันไดที่มีความสูงไม่สม่ำเสมอ หรือ

ไม่มีราวให้ยึดเกาะ ตลอดจนห้องน้ำที่ลื่นมาก และไม่มีโถชักโครก เป็นส้วมซึม ตลอดจนภายในบ้านมีแสงสว่างไม่

เพียงพอ เป็นต้น เหล่านี้ล้วนแต่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ทั้งสิ้น

 

                ดังนั้น ผู้สูงอายุที่อยู่ในวัยชราจึงควรระมัดระวังอุบัติเหตุจากการหกล้ม โดยการหมั่นดูแลร่างกายไปตรวจเช็ค

สุขภาพร่างกายเป็นประจำ และดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้เหมาะสมและปลอดภัย ก็จะเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุ

จากการหกล้มได้

 

ขอบคุณรูปภาพจาก https://www.reddit.com

แชร์บทความนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยนะคะ^^

Comments

comments