รับมืออย่างไรกับความแปรปรวนของผู้สูงอายุ

                สำหรับผู้สูงอายุกับอารมณ์ที่แปรปรวนได้ง่ายนั้น เรียกว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา เนื่องจากาภาวะฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งสภาวะร่างกายที่เริ่มเสื่อมหรือถดถอยลง อีกทั้งความวิตกกังวลในเรื่อ Read More …

ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างไรให้แข็งแรง

                สำหรับผู้สูงอายุนั้นถือว่าเป็นวัยที่อยู่แห่งการถดถอยในช่วงที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี โดยการดูแลผู้สูงอายุนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย ยิ่งหากเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช Read More …

การออกกําลังกายที่เหมาะสมในผู้สูงอายุ

การออกกําลังกายในผู้สูงอายุควรจะอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย โดยจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย และสุขภาพโดยรวมของแต่ละคน ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังควรที่จะขอคำปรึกษาจากแพทย์ก่อน ก็สามารถที่จะออกกำ Read More …

16 สัญญาณบอกความเครียดในการดูแลผู้สูงอายุ

การดูแลผู้สูงอายุนั้นเป็นงานที่สำคัญ และมีรายละเอียดมากมาย ยิ่งหากต้องดูแลเพียงคนเดียวแล้ว ก็อาจจะเกิดความเครียดตามมาได้ ซึ่งความเครียดเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การทำงานมากเกินไป การนอนหลับไม่เพียงพอ  Read More …

9 ข้อควรรู้ เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเป็นเรื่องง่าย

การดูแลผู้อายุที่บ้านควรที่จะต้องมีการเอาใจใส่ในรายละเอียดต่างๆ เป็นพิเศษ เพราะนอกจากจะต้องเอาใจใส่เรื่องของสุขภาพจิตของผู้สูงอายุแล้ว การดูแลเรื่องอาหาร ความสะอาด รวมถึงความปลอดภัยในบ้านสำหรับผู้สูงอ Read More …

25 ข้อควรรู้ เพื่อบ้านและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

บ้าน คือสถานที่ที่ผู้สูงอายุใช้เวลาอยู่มากที่สุด การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นที่บ้านจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีกระดูกเปราะบาง ความหนาแน่นของกระดูกน้อยลง และค Read More …

ทำไมต้องใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

การดูแลผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวที่บ้าน อาจเป็นเรื่องที่ทำได้ยากสำหรับบางคนเนื่องจากผู้สูงอายุต้องอยู่ในความดูแลตลอดเวลาและต้องการความช่วยเหลือตลอดเวลาไม่ว่าจะลุก ยืน เดิน นั่งนอน และจากความจำเป็นที่ Read More …