สาเหตุและอาการของน้ำตาลในเลือดสูง

ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง (Hyperglycemia) เป็นภาวะที่ร่างกายอ่อนแอ โดยมีสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะนี้ได้หลากหลายสาเหตุ ซึ่งเราต้องหมั่นสังเกตถึงอาการความผิดปกติของร่างกายอยู่เสมอ โดยหากเกิดอาการที่น่าสงสัยก็ค Read More …

อันตรายจากน้ำตาลในเลือดสูง

ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเรียกว่าเป็นภาวะที่เสี่ยงต่ออันตรายอย่างมาก โดยเฉพาะในคนที่มีโรคประจำตัวอย่างโรคเบาหวาน หรือได้รับยารักษาโรคเบาหวานไม่ครบ หรือไม่สม่ำเสมอ ตลอดจนคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกาย หรือเป็นโรคก Read More …