2 สาเหตุหลักของการหกล้มในวัยชราที่ควรระวัง

              สำหรับผู้ที่เริ่มก้าวย่างเข้าสู่วัยชรา ร่างกายทุกส่วนก็จะเริ่มอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัด และมักทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ง่าย โดยเฉพาะสาเหตุที่เกิดจากการหกล้มที่อาจนำมาซึ่งอุบัติเหตุที่อาจร Read More …

การป้องกันการหกล้ม และอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ

ปัญหาการหกล้มในผู้สูงอายุเป็นปัญหาใหญ่ที่นำมาซึ่งผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ดังนั้นการป้องกันการหกล้ม และอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่ Read More …

9 ข้อควรรู้ เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเป็นเรื่องง่าย

การดูแลผู้อายุที่บ้านควรที่จะต้องมีการเอาใจใส่ในรายละเอียดต่างๆ เป็นพิเศษ เพราะนอกจากจะต้องเอาใจใส่เรื่องของสุขภาพจิตของผู้สูงอายุแล้ว การดูแลเรื่องอาหาร ความสะอาด รวมถึงความปลอดภัยในบ้านสำหรับผู้สูงอ Read More …