สัญญาณโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ มักเกิดจากความเครียดทางอารมณ์ อาการนอนไม่หลับ หรืออาจเกิดจาก การเสียความสามารถในการทำงานจากที่เคยทำเป็นปกติ  ผลกระทบจากยาที่ใช้ในการรักษาผู้สูงอายุ ระดับของการมีความสัมพันธ์กับ Read More …

14 วิธีเพื่อการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุให้ดีอยู่เสมอ

ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ผู้ดูแลควรจะใส่ใจและหมั่นสังเกตุความเปลี่ยนแปลง เพื่อดูแลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดีอยู่เสมอ หากทำการปล่อยปละละเลย อาจทำให้เกิดผลกระทบตามมา Read More …