บ้านพักคนชราบางแค ที่พักพิงของคนสูงวัย

บ้านพักคนชราบางแค

Credit Photo : Pantip.com

บ้านบางแค เป็นสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งสร้างขึ้นในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนสังคมให้มีความเข้าใจ ให้ความรู้กับสังคมในการที่จะร่วมกันดูแลผู้สูงอายุภายในบ้าน เมื่อผู้สูงอายุได้เข้ามาที่บ้านพักคนชราในครั้งแรก จะมีการประเมินศักยภาพในการดูแลตนเองว่าแต่ละท่านสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากน้อยแค่ไหน มีสภาพจิตใจเป็นอย่างไร ควรจะได้รับการดูแลและฝื้นฟูในด้านใดบ้าง เช่น การฝืนฟูทางด้านจิตใจ สันทนาการ กายภาพบำบัด การรักษาพยาบาล เป็นต้น

 

ปัจจุบันบ้านพักคนชราบ้านบางแค มี 2 แห่ง คือ

1. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค (บ้านบางแค1) 

2. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2

ดูรายละเอียดข้อมูลการติดต่อได้ที่ รายละเอียดสถานสงเคราะห์คนชรา ทั่วประเทศไทย

 

กลุ่มผู้สูงอายุในบ้านบางแค แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดี มักจะเป็นกลุ่มที่สมัครใจเข้ามาเอง เช่น ผู้ที่เกษียณราชการ  โปรแกรมสำหรับกลุ่มนี้จะเป็นโปรแกรมสร้างสุขชะลอวัย เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ยังมีศักยภาพในตัวเอง จะมีโอกาสเลือกกิจกรรมที่ต้องการ เช่น เข้าห้องคาราโอเกะ กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โปรแกรมนวดเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง อาจมีการใช้อุปกรณ์บ้าง หรือมีผู้ดูแลในบางเรื่อง โปรแกรมสำหรับกลุ่มที่ 2 คือ Happy Home  ซึ่งทางกลุ่มสหวิชาชีพได้ทำการวางแผนไว้ว่าแต่ละท่านควรจะมีโปรแกรมในแต่ละวันอย่างไรบ้าง เช่น ทำกายภาพตอนเช้า เข้ากลุ่มโภชนาบำบัดตอนบ่าย เข้าห้องคาราโอเกะ เป็นต้น

 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาล หรือเป็นผู้ป่วยที่มาจากกลุ่มที่ 1 และ 2 ที่สภาพร่างกาย และสุขภาพเสื่อมตามกาลเวลากลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง โปรมสำหรับกลุ่มที่ 3 จะขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าสามารถทำกิจกรรมได้มากน้อยเพียงใด เนื่องจากต้องคำนึงถึงสุขภาพ และโรคที่ป่วยเป็นหลัก ดังนั้นการจัดโปรแกรมมักจะเป็นผู้เชี่ยวชาญจัดโปรแกรมให้แต่ละบุคคล

กิจกรรมในแต่ละกลุ่ม จะแตกต่างออกไปตามข้อจำกัดของสุขภาพร่างกายผู้สูงอายุ

 

เงื่อนไขในการเข้าพักบ้านพักคนชราบางแค

– ชายหญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป

– สมัครใจเข้าใจบริการ

– สัญชาติไทย

– ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูและขาดที่อยู่อาศัย

– ฐานะยากจน

– ไม่สามารถประกอบอาชีพได้

 

หลักฐานในการขอเข้ารับบริการบ้านพักคนชราบางแค

– สำเนาบัตรประชาชน (ถ้ามี)

– สำเนาทะเบียนบ้าน 

– ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอด หรือใบรับรองแพทย์

 

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชราบางแค หากต้องการนำสิ่งของไปบริจาค ควรบริจาคเป็น อาหารเสริม แพมเพิส ซึ่งเป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเตียงเป็นอย่างมาก

 

 

แชร์บทความนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยนะคะ^^

Comments

comments