ข้อดีข้อเสียของเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้สูงอายุ

 

ข้อดีข้อเสียของเครื่องช่วยฟังผู้สูงอายุ

เครื่องช่วยฟัง คือเครื่องขยายเสียงขนาดเล็กสำหรับผู้บกพร่อง หรือมีปัญหาทางการได้ยิน

หรือผู้สูงอายุ ที่มีการเสื่อมสภาพของประสาทหูทำให้การได้ยินน้อยลงตามไปด้วย

 

ส่วนประกอบและการทำงานของเครื่องช่วยฟัง

–  ไมโครโฟนขนาดเล็ก ทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้า

–  เครื่องขยายเสียง(ภาคขยาย) จะรับสัญญาณไฟฟ้าจากไมโครโฟน เพื่อขยายสัญญาณไฟฟ้าที่เปลี่ยนมาจาก

สัญญาณเสียงให้ตรงกับระดับการได้ยินของผู้ใช้งาน

–  ลำโพงขนาดเล็กจะทำหน้าที่แปลงสัญญานไฟฟ้ามาเป็นเสียง และทำการส่งสัญญาณเสียงนั้นเข้าไปในหู

ของผู้ใช้งานเครื่องช่วยฟัง

 

ประโยชน์ของเครื่องช่วยฟัง

–  ช่วยทำให้ผู้ที่มีปัญหาความบกพร่องทางการได้ยิน สามารถรับฟังเสียงได้ ทำให้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ

–  ช่วยให้ผู้สุงอายุที่มีความเสื่อมของประสาทหู ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาได้ยินนั้น สามารถรับฟังเสียงได้ดีเหมือนเดิม

 

เครื่องช่วยฟัง

 

ชนิดของเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้สูงอายุ

– เครื่องช่วยฟังแบบพ็อคเก็ต จะเป็นตัวเครื่องสำหรับพกพาขนาดเล็กมีสายหูฟัง 1 ข้าง และใช้ถ่าน 1 ก้อน

เหมาะสำหรับผู้ที่สูญเสียการได้ยินระดับปานกลางถึงมาก ควรเลือกรุ่นที่สามารถปรับระดับเสียงได้ แต่ไม่ควร

ปรับเสียงในระดับที่ดังมากเป็นเวลานานๆ  หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ในบริเวณที่มีเสียงดังมากๆ และควรหมั่นดูแลรักษา

ความสะอาดอยู่เสมอ

ข้อดี

– ปุ่มขยายเสียงมีขนาดใหญ่กดได้ง่าย

– มีกำลังการขยายเสียงสูง

– ใช้ถ่านที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป

– ราคาถูก ดูแลง่าย

ข้อเสีย

– การป้องกันเสียงรบกวนน้อย

– มีสายรุงรัง ดูไม่เป็นธรรมชาติ และตัวเครื่องสามารถมองเห็นได้ง่าย

 

– เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู เป็นเครื่องช่วยฟังที่มีขนาด และรูปร่างเล็ก โดยมีลักษณะโค้งเว้าเหมือนกับใบหู

ข้อดี

– มีขนาดเล็กกะทัดรัด

– คุณภาพเสียงดี

– ราคาไม่สูงมาก

ข้อเสีย

– ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่สวมแว่นตา เพราะจะทำให้รู้สึเกะกะ เนื่องจากต้องคล้องไว้ที่ใบหู

– ใช้ถ่านเปลือง ถ่าน 1 ก้อนใช้ได้ประมาณ 2 สัปดาห์ และต้องใช่ถ่านสำหรับเครื่องช่วยฟังเท่านั้น

 

– เครื่องช่วยฟังแบบใส่ในช่องหู มี 3 ขนาดคือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

ข้อดี

– มีความเป็นธรรมชาติมากกว่าเครื่องช่วยฟังแบบอื่นๆ

– คุณภาพเสียงดี

– รับเสียงจากลมที่เข้าไปได้น้อยลง

ข้อเสีย

– อายุการใช้งานของถ่านสั้นกว่าแบบอื่นๆ ถ่าน 1 ก้อน ใช้ได้เพียงแค่ 5-10 วัน เท่านั้น

– ต้องใช้ถ่านสำหรับเครื่องช่วยฟังเท่านั้น

– ราคาสูง แต่ไม่เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินบกพร่องอย่างรุนแรง

– เสี่ยงต่อการเกิดขี้หูอุดตัน

 

การเลือกเครื่องช่วยฟัง

– ควรเลือกเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้สูงอายุที่มีขนาดเล็ก พกพาสะดวก

–  มีการขยายเสียงได้ดี  ทนทาน  ใช้งานง่าย

– ป้องกันเสียงรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือมีเสียงรบกวนให้น้อยที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้เสียงที่ได้ยินนั้น

ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง เนื่องจากมีการรบกวนของเสียงภายนอก

 

การใส่เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้สูงอายุนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยให้การดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ

แต่สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินบางรายนั้น อาจไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องช่วยฟัง

เนื่องจากสามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการวินิฉัยของแพทย์ว่าสามารถรักษา

ให้หายขาดได้หรือไม่เนื่องจากการได้ยินที่เหลืออยู่หรือปัญหาการได้ยินของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน

 

 

แชร์บทความนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยนะคะ^^

Comments

comments