การฟอกไตคืออะไร มีกี่วิธีบ้าง?

การฟอกไตคืออะไร มีกี่วิธี

การฟอกไต คือ เมื่อไตมีการทำงานล้มเหลว หรือเป็นโรคไตเรื้อรัง โรคไตระยะสุดท้ายที่ไตมี
การกรองของเสียได้น้อย  จึงจำเป็นจะต้องมีการฟอกไตโดยเครื่องฟอกไต ที่จะช่วยกรอง
ของเสียที่เป็นอันตราย เกลือ และน้ำส่วนเกินออกจากเลือด และนำเลือดที่ปกติหรือเลือดที่
ผ่านการกรองแล้ว กลับเข้าไปในร่างกาย 

นอกจากนี้ การฟอกไตยังช่วยในการรักษาระดับที่ปลอดภัยของสารเคมีบางอย่างในเลือด เช่นโพแทสเซียม โซเดียม

และไบคาร์บอเนต ที่ช่วยในการควบคุมความดันโลหิต

 

เมื่อการทำงานของไตล้มเหลว สามารถทำให้เกิดปัญหาหลายประการ ได้แก่

– อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

– ความเมื่อยล้า รู้สึกเหนื่อย

– ปัญหาเกี่ยวกับกระดูก

– คันตามผิวหนัง

– มีปัญหาในการนอนหลับ

– สูญเสียน้ำหนัก

– โรคโลหิตจาง คือปัญหาในการที่จำนวนของเซลล์เม็ดเลือดแดงหรือเม็ดเลือดแดงในเลือดต่ำเกินไป

 

แต่ในโรคไตบางชนิด เช่น ไตวายเฉียบพลัน หลังได้รับการรักษาแล้วมีอาการดีขึ้น การฟอกไตจึงอาจมีความจำเป็น

เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ  จนกว่าไตจะมีการทำงานที่ดีขึ้น แต่สำหรับโรคไตวายเรื้อรังนั้น หากยังไม่มีการเปลี่ยนไตใหม่

จะต้องทำการฟอกไตไปตลอดชีวิต

 

การฟอกไต มี 2 วิธี

1. การฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) คือการฟอกเลือด และล้างไตด้วยเครื่องฟอก

ไตเทียม โดยในระหว่างการฟอกเลือดจะต้องเกี่ยวไว้ด้วยตะขอโยงไปยังเครื่องฟอกไต ซึ่งจะใช้เวลามากกว่าการ

ทำงานของไตปกติ ในการกรองแพทย์จะทำการสร้างทางเข้าโดยการเจาะเข้าที่หลอดเลือด เพื่อให้ร่างกายสามารถ

เชื่อมต่อกับเครื่องฟอกไต 

 

การฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน

1. ผ่าตัดเล็กที่แขน หรือขาเพื่อเชื่อมต่หลอดเลือดกับเครื่องฟอกไต

2. เชื่อมต่อหลอดเลือดแดง และหลอดเลือดดำใต้ผิวหนัง เพื่อที่จะทำให้เส้นเลือดมีขนาดใหญ่เรียกว่าช่องทะลุ

หรือแผลทะลุ แต่หากหลอดเลือดไม่เพียงพอสำหรับช่องทะลุ แพทย์อาจใช้หลอดพลาสติกอ่อนเข้าในหลอดเลือดแดง

และหลอดเลือดดำใต้ผิวหนัง แล้วเชื่อมต่อกับสายของเครื่องฟอกไตเทียม

3. บางครั้งการเข้าถึงเส้นเลือดจะทำโดยวิธีการใส่สายสวนแทรกเข้าไปในหลอดเลือดดำขนาดใหญ่ที่ลำคอ การเข้าถึง

หลอดเลือดวิธีนี้ อาจใช้เพียงชั่วคราว หรือบางครั้งก็ใช้สำหรับการรักษาในระยะยาว

 

การฟอกไตวิธีนี้ จะใช้เวลาในการฟอกครั้งละประมาณ 4 ชั่วโมง ในหนึ่งสัปดาห์ต้องทำการการฟอกไต 3 ครั้ง

วิธีนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาหัวใจ และหลอดเลือด และผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาฟอกไตที่

โรงพยาบาลบ่อยๆ

 

2. การฟอกไตทางช่องท้อง เป็นการล้างไตทางช่องท้อง การทำความสะอาดเลือดโดยใช้เยื่อบุของบริเวณ

หน้าท้องเป็นตัวกรองของเสียออกจากเลือด วิธีนี้จะช่วยให้เลือดทำความสะอาจในขณะที่นอนหลับ หรือในขณะที่

ดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ ก่อนจะมีการฟอกไต แพทย์จะทำการผ่าตัดเล็ก เพื่อสร้างการเข้าถึงบริเวณหน้าท้อง

ส่วนใหญ่มักจะผ่าตัดบริเวณด้านข้างของหน้าท้อง จากนั้นจะทำการใส่สายสวนเข้าไปในบริเวณรอบกระเพาะอาหาร

และอวัยวะใกล้เคียง เรียกว่า ช่องท้อง

 

การฟอกไตทางช่องท้อง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน

1. ต่อถุงน้ำยาที่ใช้ในการฟอกไตเข้ากับเครื่อง เพิ่มทำการเติมน้ำยาเข้าสู่ช่องท้อง

2. เมื่อเติมน้ำยาเข้าไปแล้ว น้ำยาจะพักอยู่ในช่องท้องเพื่อทำการกรองของเสีย และน้ำส่วนเกินออกจากช่องท้อง

ช่วงพักน้ำยาอยู่ในช่องท้องอาจใช้เวลา 4-6 ชั่วโมง

3. การปล่อยของเสียง และน้ำส่วนเกินออกจากช่องท้อง ใช้เวลาครั้งละประมาณ 30 นาที

 

การฟอกไตด้วยวิธีนี้สามารถทำเองได้ที่บ้าน  วิธีนี้ไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่มีผังพืดทางช่องท้อง และผู้ป่วยที่เคย

ผ่าตัด ถึงแม้วิธีนี้จะมีโอกาสในการติดเชื้อ แต่หากการดูแลอย่างถูกวิธีก็สามารถลดโอกาสในการติดเชื้อได้

 

 

แชร์บทความนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยนะคะ^^

Comments

comments