โรคไตอักเสบคืออะไร ทำไมถึงพบในผู้หญิงมากกว่า ?

 

โรคไตอักเสบ

โรคไตอักเสบ หมายถึง การอักเสบของไตข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้งสองข้าง อาจเกิดจากการ
ติดเชื้อจากทางเดินปัสสาวะขึ้นมาสู่ไต หรือเกิดจากความผิดปกติที่มีผลต่อไตซึ่งเป็นอวัยวะ
สำคัญ นอกจากนี้โรคไตอักเสบยังทำให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้น เช่น อาการบวมน้ำ เนื่องจากไต
ไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติในการกำจัดน้ำออกจากร่างกาย ทำให้เกิดอาการบวมน้ำที่
เท้า ขา และมือ

 

อาการโรคไตอักเสบ

ปัสสาวะบ่อย แต่น้ำปัสสาวะน้อยลง

– ปัสสาวะมีสีขุ่น หรือมีกลิ่น

– ปัสสาวะเป็นเลือด หรือมีเลือดปนในปัสสาวะอาจบ่งบอกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นค่อนข้างรุนแรง อาการมีเลือดออกในปัสสาว

อาจเกิดจากปัญหาภายในระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมาก หรือส่วนอื่นๆ ของระบบ

ปัสสาวะโดยปัสสาวะอาจมีสีแดง สีคล้ำ หรือสีชมพู

– มีอาการบวมน้ำ

– มีอาการปวดบริเวณซี่โครง

 

โรคไตอักเสบ มี 3 ชนิดคือ

1. โรคไตอักเสบลูปัส (Lupus Nephritis) ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยโรคลูปัส มักจะเกิดภาวะไตอักเสบตามมา

เรียกว่า โรคไตอักลูปัส(Lupus Nephritis) เมื่อไตมีการอักเสบจะทำให้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ และอาจทำให้

เกิดการรั่วไหลของโปรตีน ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาโรคไตอักเสบลูปัสสามารถนำไปสู่ภาวะไตล้มเหลว

 

อาการของโรคไตอักเสบที่เกิดจากโรคลูปัส

– น้ำหนักเพิ่มขึ้น, อ้วนขึ้น

– ความดันโลหิตสูง

– ปัสสาวะเป็นฟอง

– ต้องปัสสาวะในช่วงเวลากลางคืน

– ปัสสาวะสีเข้ม

 

2. ไตอักเสบเฉียบพลัน (Acute Nephritis) แบ่งเป็นหลายชนิดคือ กรวยไตอักเสบเฉียบพลัน และเซลล์ในไต

อักเสบ และหน่วยไตอักเสบเฉียบพลัน  ภาวะไตอักเสบที่เกิดจากสาเหตุนี้มักเกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ

ไม่ว่าจะเป็น ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ทางเดินปัสสาวะ ช่องคลอด ซึ่งมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เมื่อแบคทีเรีย

มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะทำให้แบคทีเรียนั้นเดินทางขึ้นไปสู่ไต ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ไต และทำให้อักเสบได้

 

อาการของไตอักเสบเฉียบพลัน

– รู้สึกแสบร้อน หรือเจ็บขณะปัสสาวะ

– ปัสสาะวะขาวขุ่นมาก

– อาจมีเลือดหรือหนองปนอยู่ในปัสสาวะ

– มีไข้ (เป็นลักษณะเฉพาะของไตอักเสบชนิดเฉียบพลัน หากเป็นไตอักเสบชนิดไม่เฉียบพลันจะไม่มีไข้)

– อาเจียน

– อาการบวมที่ใบหน้า ขา และเท้า

– มีอาการปวดในช่องท้อง หรือบริเวณซี่โครง

 

3. โรคไตอักเสบที่เกิดจากพันธุกรรม(Hereditary Nephritis) เป็นโรคไตที่เกิดจากพันธุกรรมที่แตกต่าง

จากโรคไตอักเสบอื่นๆ ด้วยอาการปัสสาวะเป็นเลือด หรือมีเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ การทำงานของไตบกพร่อง ประสาท

หูเสื่อม และความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา สาเหตุของการเกิดโรคไตอักเสบที่เกิดจากพันธุกรรมเกิดจากการกลายพันธ์

ของยีนชนิด IV collagen

 

อาการของไตอักเสบที่เกิดจากพันธุกรรม

– มีเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ (Hematuria)

– มีโปรตีนในปัสสาวะ

ความดันโลหิตสูง

– ไตทำงานบกพร่อง และไตล้มเหลวในที่สุด

 

กลุ่มเสี่ยงโรคไตอักเสบ

โรคไตอักเสบสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย แต่จะพบมากในเพศหญิง เนื่องจากท่อปัสสาวะของผู้หญิงจะ

สั้นกว่าผู้ชาย ทำให้ง่ายต่อการติดเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในกระเพาะปัสสาวะขึ้นไปสู่ไต ผู้ที่มีอายุน้อยมีความ

เสี่ยงมากกว่าวัยอื่นๆ เพราะมีแนวโน้มที่จะมีเพศสัมพันธ์ และมีเพศสัมพันธ์บ่อย ทำให้เพิ่มโอกาสในการติดเชื้อ

ที่ไต นอกจากนี้เด็กเล็กที่เกิดมาพร้อมกับความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ หรือที่เรียกว่า โรคปัสสาวะไหล

ย้อนกลับ (Vesico-ureteric reflux) ก็มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อทำให้ไตอักเสบ เพราะมีการไหลของปัสสาวะจาก

กระเพาะปัสสาวะไปถึงไตได้

 

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะไตอักเสบ

– ประวัติครอบครัวเป็นโรคไต และการติดเชื้อ

– มีโรคระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เช่นโรคลูปัส

– การใช้ยาปฏิชีวนะ หรือยาแก้ปวดมากเกินไป 

– เคยผ่าตัดเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ

 

การป้องกัน และหลีกเลี่ยงภาวะไตอักเสบ

– การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่เหมาะสม

– การดื่มน้ำมาก ๆ กระเพาะปัสสาวะสะอาด มีแบคทีเรียน้อยลง ทำให้ไม่มีการสะสมของแบคทีเรีย

– ไม่รอให้ปวดปัสสาวะมากๆ เพราะจะทำให้แบคทีเรียในกระเพาะปัสสาวะมีจำนวนมากขึ้น

– ลดการรับประทานอาหารรสเค็ม และอาหารแปรรูปที่มีเกลือแฝงอยู่ ไม่ว่าจะเป็น แฮม ไส้กรอก ขนมขบเคี้ยวต่างๆ

– การควบคุมความดันโลหิตสูง ซึ่งช่วยลดโอกาสในการเกิดความเสียหายต่อไตจากความดันโลหิตสูง

– ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด สามารถช่วยป้องกันโรคไตที่เกิดจากโรคเบาหวาน

 

 

แชร์บทความนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยนะคะ^^

Comments

comments